Съжеляваме за неудобството

Лятна детска академия 2011


Новини
За нас
Нашият град
Екология
Спорт
Музика
Мода
Екскурзия
Автомобили


Ф ондация „Бистра и Галина” е учредена през 1998 г. в гр. Русе от семейство Здравка и Страшимир Бърдарови. Хотел-фондация „Бистра и Галина” е единственият в страната, създаден, за да набира средства за благотворителни цели. Дейността му подпомага образованието, професионалното обучение и творческото развитие на талантливи деца и млади хора от Русе и региона.
Сред най-важните проекти на фондацията са организираните благотворителни кампании за подпомагане на деца в неравностойно социално положение и деца със специални нужди. Известна е дългогодишната работа на хотел-фондация „Бистра и Галина” в подкрепа на българската култура, на популяризиране и опазване на културно-историческото наследство на Русе. Мисията на фондацията е да насърчава творческите идеи, културните постижения, общуването между талантите, добротата и благородството.