Съжеляваме за неудобството

Лятна детска академия 2011


Новини
За нас
Нашият град
Екология
Спорт
Музика
Мода
Екскурзия
Автомобили

Част от екологията е атмосферния въздух. Той е важна част не само от нея, но и от живота на всички живи същества. Без него света не би съществувал и трябва да го пазим, но ние правим точно обратното. Има няколко основни замърсителя. Но ако човек не вземе подходящите мерки за опазването на средата, в която живее, чиста, ще има големи природни катастрофи не само на определени места, а и на цялата планета. Ето и някои от тях.

Един от най - големите замърсители на въздуха в градовете са промишлените предприятия. Има закони и стандарти, чрез които се задължават предприята да прочистват въздуха и да се проверяват неговата чистота, не само от предприятието, но и от РИОСВ. Друг проблем в градовете са превозните средства.

Те изгарят отровни горива и замърсяват въздуха. Но има начин да се пречисти. Трябва повече хора да засаждат дръвчета в парковете и където може, за се пречиства въздухът и да се намалява парниковия ефект.

И третата причина сме ние хората. През зимата във всеки дом се използва различно отопление. Някои от домакинствата се отопляват на въглища и дърва, и пушекът замърсява въздуха. За да опазим въздуха и да живеем по–хубав живот, трябва да сами да подобрим грижата към околната среда. Могат да се организират групи от ученици и да се ходи до околностите на града, и да се садят малки дръвчета в парковете. Могат да се налагат глоби на хората които изсичат по цяла гора и не засаждат млада гора на нейно място. За да бъде добро нашето място за живеене за нас и за останалите около и след нас трябва да се грижим за града си и за околностите с желание и да не рушим това което сме постигнали с труд.

Елина Паунова